Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

Kategori : DEVRİM
<< < 1 2 3 4 5 > >>

KEMALİZM'LE BÜTÜNLEŞEN ALEVİLİK

Mustafa Kemal Atatürk'ün llaiklik ilkesini temel alan eşitlikçi ulus devlet,Alevilerin kurtarıcısı olmuştur.
»»


ADD' LİLERE AÇIK DİLEKÇE

ADD üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam,düşün ve davranış biçimini özümsediler mi? Atatürkçü Düşünce Derneği'nin temel sorunu budur. Ve Türkiye'nin de..
»»


GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE BİR PROF.

Kemalizm ilerlemektir, çağdaşlaşmaktır. Gazi Üniversitesinde bunu yadsıyan bir prof, hem bilime ve hem de Mustafa Kemal'in devrimlerine ihanet etmiştir.
»»


MİLLİYETÇİLİK

Her ulusun kendine özgü ve kendi tarihinden kaynaklanan milliyetçiliği vardır. Kemalist Türkiye'nin milliyetçiliği ırkçılığı yadsıyan, insanı temel alan ulusal bütünlük olarak tanımlanabilir.
»»


O ADAMA YANIT

Türkiye'nin en önemli sorunu, Cumhuriyetimizle hesaplaşmaya girişenlertdir. Bunlar, siyasette, kamusal yönetimde ve öğrenim kurumlarında yuvalanıpp etkin olmayı amaçlamanın peşindeler.
»»


KEMALİZMİN DİYALEKTİĞİ

Kemalizm, Osmanlı Devleti'nin dokusunda yer alan kavramlar ile Cumhuriyet Türkiyesinin kurum ve kuralları arasındaki çelişkileri giderdiği içindir ki, o, bir ideolojidir ve geleceğin Anadolu'suna yeni bir öz ve içerik kazandırmış geleceğe ilişkin hedefleri saptamıştır.Devrimlerin özünü ve biçimini kavramak için, Kemalizm'in diyalektiğini betimlemek gerekir.
»»


MUSTAFA KEMAL'İN DEVLETİ

Mustafa Kemal'in Devleti, yer yüzünde bir benzeri olmayan kendine özgü, Anadolu kültüründen ve gereksinmelerinden kaynaklanan devletti. O Devlet'in ulusal onu ve yararını kurumlarıyla koruyan, tam bağımsızlığı ilke edinmiş, dışa açık ve içte ekonomiyle adaleti, eğitimle kültürü, özgürlükle bilimi, emekle sermayeyi bağdaştıran devletti. Bugün O'nun devletine özlem içindeyiz.


»»


SİVAS KONRESİ'NDEN GÜNÜMÜZE

Sivas Kongresi'nin coşkusu ve tam bağımsızlı ilke edinmeniz onuru ve erdemi anılarımızda mı kaldı? Şıhca Yavuz'un yazısını okurken, içiniz burkulacaktır. Fakat umutsuzluğa düşmeyiniz. Hepimiz birer Mustafa Kemal'leriz.
»»


ATATÜRK ve CUMHURİYET

Cumhuriyetin kuruluş düşüncesi, Mustafa Kemal'de daha Harp okulu sıralarında ve Balkan Savaşı'nın yapıldığı sıralarda başlar. Onun için Cumhuriyet bir tutku olmuştur..
»»


BÜYÜK TÜRK DEVRİMİ, SOSYALİZM VE MUSTAFA KEMAL

Mustafa Kemal Atatürk, her tür dogmanın karşısındaydı. Çünkü o, düşüncenin korku ve şiddetle bastırılacağını değil, karşı düşünceyle giderileceğine inanıyordu. Yaşamını çok partili siyasanın özlemiyle geçirdi. Onu, komünist partisini savunurken görüyoruz.
»»

<< < 1 2 3 4 5 > >>
 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail