Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

Kategori : KANUN
<< < 1 2 3 > >>

KİŞİYE ÖZEL YASA OLUR MU?

Adalet Kalkınma Partisi (AKP) iktidarında kişiye özel yasa olur mu, sorusunun yanıtını Gürkut Acar veriyor. Kişiye özel yasa ve kararnameler çıkarılmakta, yasama ve yürütme koalisyonu ülkeyi yönetmektedir. Yargı da etkisizleşirse, bunun adı sefaletin oligarşisi ya da oligarşinin sdefaleti olacaktır.
»»


VAKIFLAR YASASINA SALDIRI

Vakıflar Yasası neden değişiyor? Azınlık vakıflarına neden Lozan Antlaşmasını aşan yeni ayrıcalıklar tanınıyor? Cemaat vakıfları bu ayrıcalıkları nasıl ne amaçla kullanacak? Tüm bu soruların yanıtını bulacaksınız:..
»»


KİM HAİN. HÜRRİYET GAZETESİNDE AHMET HAKAN'IN "HAİN TESTİ" YAZISI.

Ahmet Hakan, "Hain Testi" yazısında göze aldığı yanlışlar kendi düşüncesi mi, ülkeye zarar verilse bile ihanet sayılmaz mantığını mı yürütüyor belli değil. Örneğin ülke çıkarları yerl ve yabancı firmalara bağışlamayı amaç alan yeni petrol yazasını vatana ihanet olarak görmemesi gerçek düşüncesi mi, böyle düşünsem bile kimse bana hain diyemez mi demek istiyor bell değil.
»»


ADALETSİZ DEVLET DEVLETSİZ ADALETİ DOĞURUR.

Adaletsiz devletten devlersiz adaleti ortaya çıkarır. Mafya cinayetler, kişinin ölümcül hak arama girişimleri gibi. Ve ekonomisiz devlet te devletsiz ekonomiyi yaratacaktır. Banka soygunları, rüşvetin kurumlaşması, sermaye piyasasındaki vurgunlar gibi. Bugün Türkiye bu iki çelişkiden kaynaklanan sorunları yaşıyor. Devlet,ekonomi ve adalet yeniden bütünleşebilmelidir.
»»


T.B.M.M'NDE KAMU YÖNETİMİ YASA TASARISINA .HİYEROGLİFYAZISIYLA ÖNERGE

T.B.M.M'nin 18.2.2002 günlü 54.birleşiminde gündeme giren Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarı" bundan önce kamuoyuna sızdırılan tasarıdan kimi maddeleri değiştirilerek ve ortadan kaldırılarak gündeme alınmıştır. MEDYA'nın da katılımıyla söz konusu tasarı, kamuoyuna "Kamu Yönetimi Reformu" olarak kabul ettirilmiş ve hiç kimse Türkiye Sorunları kitap dizisi dışında tersine tasarının kamu yönetimi deform tasarsı olarak nitelememişti.

»»


KARMAŞA YARATACAK BİR TASARII: YEREL YÖNETİMLERE YETKİ AKTARIMI.

Yerel Yönetimlere yetki aktarımı adı altında Türkiye'yi Osmanlının eyalet düzenine dönüştürmeyi amaçlayan yasa tasarısını çok sakıncalı bir belge olarak nitelemekteyiz .Çünkü Yerel yönetimlerde temel sorun yetkilerin azlığı değil tersine gerektiği gibi, toplumsal yarar açısından, bilinçle ve bilgiyle, titizlikle ve içtenlikle, dürüstlükle ve doğrulukla kullanılıp kullanılmamasıdır..
»»


KAMU YÖNETİMİNDE REFORM MU DEFORM MU?

AKP iktidarının kamu oyunda tartışmaya açtığı "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" tasarısına ilişkin görsel ve yazılı basında gündeme giren yazı, konuşmalar , konunun yeterince incelenmediğini ortaya koymaktadır. T.B.M.M'ne bile sunulmamış olan metinde ne genel gerekçeye ve ne de maddelerin gerekçesine yer verilmiş değildir. Bir bakıma elden ele dolaşan metin, yasa tasarısı olma niteliğine ve ciddiliğine bile ulaşmamıştır.
»»


YENİ MEDENİ KANUNDA VAKIFLARIN YOK EDİLİŞİNİN BAŞLANGICI.

Şimdi yürürlüğe giren yeni Medeni Kanunda Vakıfları dumura uğratacak olan hükümlere yer verildiğini görüyoruz. Örneğin, 101.Madde: Tüzel kişiliğe sahip mal topluluğu,Osmanlı dönemindeki vakıflar için, "mal topluluğu" tanımı geçerli olabilir. Fakat, Cumhuriyetimizde, vakıflar mal topuluğu tanımını aşmış, aynı zamanda hizmet topluluğuna da dönüşmüştür.


»»


ENDÜSTRİ MERKEZİ YASA TASARISINDAKİ ÇARPIKLIK.

Burnunun ucunu göremeyen bugünün siyasal iktidarı, yasa ile nerede endüstri merkezi kurulacağına nasıl karar verecek. Ve niçin karar verecek? Yabancı sermayeyi çekmek için. Yasa tasarısının 1 nci maddesi böyle yazıyor: Yatırımları teşvik etmek ve yabancı girişinin artmasını sağlamak.


»»


MEDENİ KANUN TASARISI VE DERNEKLER

Türk Medeni Kanun tasarısı, toplumun gereksinimi olan önemli değişikliklere yer vermekle birlikte tartışılması ge-reken kimi sakıncaları da getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 1926 tarihli yasanın da gerisinde kaldığı görülecektir.


»»

<< < 1 2 3 > >>
 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail