Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

Sayı 28  - Mart 1999
1

AYŞE HANIM, TEMİZLİKÇİ KADIN

Temizlikçi kadın Ayşe Hanım ile Üniversite yıllarında karşılaşmıştım. Akşamları uygulamalı dersleri bitirdikten sonra merdivenlerden aşağıya doğru inerken, çoğu kez onu, en alt merdiven basamağına oturmuş görürdüm. Yanında kova, tahta fırça, süpürge ve toz bezi.
»»


EMPERYALİZM VE TÜRKİYE

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubesi Başkanı Metin Aydoğan, Antalya'da Müdafaa-i Hukuk toplantısına önemli bir bölümünü aşağıya aktardığımız tebliği ile katıldı . O toplantıda, tebliğini broşür halinde bastırarak katılımcılara dağıtan ve böylece kendisini dinlememizi kolaylaştıran kişi sadece Sayın Metin Aydoğan idi.
»»


KEMALİZM-SOSYALIZM, KARIŞTIRILMAMIŞ KARŞILAŞTIRMA

Kanımca iki bireysel ve toplumsal kurtuluşun uygulamalı "ideoloji"si geçerlidir. Bunlardan biri Kemalizm, öteki Sosyalizm.Kemalizm ile Sosyalizmi aynı sayamayız, birbirine karıştıramayız ama onlar hiç de birbirine ters düşmezler, aksine birbirinin yakınında, içeriğinde bulunurlar.
»»


MÜDAFAA-İ HUKUK KURULTAYINDAN ARTAKALAN

20-21 Mart 1999 günleri arası Antalya'da yapılan "Müdafaa-i Hukuk" kurultayı'nm içten ve dıştan kuşatılmış Türkiye'yi esenliğe kavuşturmak için, bundan 75 yıl önceki gibi kurtuluş yıllarına ilişkin, kararlar alınacağı umuduna kapılmıştık. Bir araya gelenler aralarındaki düşün ve yorum farklılıklarını giderebildiler ve ülkenin kurtuluşuna ilişkin gerçekçi öneriler üzerinde düşün birliğine vardılar mı yoksa birbirlerinden daha da koparak mı ayrıldılar?
»»


SOKRATES İLE KURNAZLIK ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Sokrates, ülkemizde kurnazlık bir uzmanlık dalı olmaya başladı. Giderek daha kurnaz oluyor ve kur nazlığı da üstelik akıllılık biçiminde algılıyoruz. Söyle bize kurnazlık us ürünü müdür? Ustan ayrı bir nitelik mi?
»»


T.B.M.M.'NİN GİZLİ CELSELERİNDE MUSTAFA KEMAL

Çerkez Ethem olayını bundan önceki yazıda yeterince açıkladığımızı sanıyoruz. Ama bir nokta henüz busbulanık ortada kalmıştır. O da Ethem ve kardeşlerinin Bolşevizme son çare olarak sığınmaları ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dış politikasından da destek göreceklerini ummaları ya da başlangıçta destek görmüş olmalarıdır. Neden böylesi bir destek belirtisi ortaya çıkmıştı ve de Birinci Millet Meclisi'nde kimi mebuslar bir komünist partisinin illegal üyeleri gibi mi davranmıştı?
»»


YENİ DÜNYA DÜZENİ TÜRKİYE'YE YARADI MI?

Serbest piyasa ekonomisi, küreselleşme, özelleştirme, devletin ekonomiden elini eteğini çekip küçülmesini savunan siyaset adamları, kimi MEDYA ve iş çevreleri, bu kez savlarına haklılık kazandırmak amacıyla ortaya çıkan ve gerçeği yansıtan rakamları yanlış yorumlamaya başlamıştır.
»»

1
 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail