Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

Sayı 42  - Aralık 2001
1 2 > >>

AR-GE GÖSTERGELERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME ve TÜRKİYE.

Türkiye, makro ekonomik göstergeleri itibariyle, sanayileşmesini tamamlayamamış ve kendi teknolojisini üretemeyen, sonuçta tutarlı ve güçlü biçimde büyüyemeyen bir görüntü segilemektedir.
»»


ARJANTİN 'DE ÇÖKÜŞ

Türkiye'nin, Arjantin'e benzeyip benzemeyeceği türündeki tartışmalar anlamsız bile olsa, bir gerçeği dile getirdiği yadsınamaz. O da, ülkemizde siyaset adamlarına güven kalmadığına ilişkin gerçeğin kendisidir.
»»


BİZ BU KRİZİ ATLATABİLİRİZ, FAKAT..

Adım adım boçlanarak daha kötü bunalımlara doğru sürükleniyoruz. Bir kişi ya da devlet, kendi sorunlarını kendisi çözemiyorsa ve başkasından yardım bekliyorsa, sorunlarının üstesinden gelmesi olanaksız gibidir... Ticareti dibe vurmuş bir ülkeyi, vergi arttırımı ve dış borç beklentisiyle esenliğe kavuşturmak olanaklı değildir.


»»


DANAİD'LERİN FIÇISI.

Eskil Ege toplumları söylencesinde, "Danaid'lerin Fıçısı" ya da "Danaos Kızları" olarak bilinen öyküye göre, toplum kurallarına karşı çıkan 50 kız kardeş, bir gecede kocalarını öldürüp yok etmişlerdi. Bu suçlarına karşılık Tanrı onları, ömürleri boyunca, dibi delik kovalarla birer kuyudan su çekmeye yargımış (tutsak etmiş). Bu öykü Osmanlı Devletinin son yıllarını anımsatıyor.


»»


OSMANLI VE ÇİN ÜLKELERİNDE İKİ AYAKLANMA,YIL 1980

Biri birinden uzak iki Doğu ülkesinde, aynı dönemde önemli iki ayaklanma: Çin'de Taiping ayaklanması ve Osmanlı ülkesinde Mehmet Ali Paşa başkaldırısı, başlangıçta köylü nüfusa dayanmayı ve toprak reformuyla ekonomiyi diriltmeyi amaçlamıştı ve her iki eylem de dinsel ögeleri kullanmayı gözardı etmemişti
»»


SOKRATES İLE SABIR ÜZERİNE SÖYLEŞİ

- Ey Sokrates, acaba sabrının kaynağı nedir? Yüreğinde taşıdığın sabrın gizini bilmek istiyoruz. Niçin mi? Sana benzeyebilmek için.
»»


T.B.M.M'NİN CİZLİ CELSELERİNDE MUSTAFA KEMAL

Türkiye'mizde acaba Mustafa Kemal Atatürk gibi sabırlı bir başka devlet adamı yetişecek midir? . Bu denli sabırlı olmasının gizi, yurt sevgisinin gereklerini yerine getirmekteki dayanıklılığından kaynaklanmaktadır.
»»


TEKNOLOJİNİN BARBAR ÜLKELERİ, AB MÜKTESEBATI SİZİ OLSUN.

Batılılaşmak, Avrupalılaşmak ve Çağdaşlaşmak, biri biriyle ilintisi olmayan, biri birinden farklı deyimlerdir. İlk ikisini özenti olarak niteliyor, üçüncüsünü yani çağdaşlaşmayı da bir öğreti, olarak algılamak istiyoruz. .
»»


ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ

Ulusal güvenlik stratejisi olarak betimlenen ve bir devletin yönetim biçimini oluşturan modelin incelenmesi, önemli, temel bir konudur ve üst düzeyde uygulama koşullarının ortaya çıkmasını sağlar. Böylesi bir model, aşağıda belirtildiği gibi, ulusal çıkarlardan başlayarak, stratejik öngörülerin ışığında, buna bağlı askersel, politik, diplomatik yörünge iüzerinden ulusal kalkınma stratejisine kadar uzanır.
»»


ZÜRİCH'DEN GELEN BİR MEKTUP

Hürriyet gazetesinin Avrupa baskısında, gazetenin yönetimi ve patronu tarafından önemli bir değişiklik yapıldı. Hikmet Bil'in görevine son verildi. Böylece, Avrupa'daki Türklerin sesini duyuran kalemler de susturulmuş oldu. Şimdi, Hikmet Bil'in köşesinde magazin haberleri çıkıyor.
»»

1 2 > >>
 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail