Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 115 Geri Tavsiye Et Yazdır


SOKRATES İLE GERİCİLİK ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Ali Nejat Ölçen

-Sokrates zihnimizi kurcalayan bir soruyu Araf’ta, yine senden öğrenmeye karar verdik. Bu kararımızı hoş gö-rüyle karşılaşacağını ve bizlere yanıt verirken anlama-mızı da sağlayacağını biliyoruz. Ülkemizde kimi kişilerin eskiye, eski dönemlere bağımlı kalmalarını, değişi-mi ve gelişmeyi içlerine sindiremediklerini gözlemliyroz.

Sokrates:

Yüzbinlerce yıl önce gök gürlediğinde ilk insan, sıçramıştır. Ona benzeyen ilk insanlar da birlikte sıçramışlarsa, raksı keşfetmiş olmalıdırlar. Bu örnekle gelişmenin insanın zihninde uyanmasını kaynağıdır doğa. Bunu belirterek konuya girmeyi düşünüyorum.

-Doğada değişim olmasaydı, zihnimizde de gelişme olmayacak mı demektesiniz?

Sokrates:

Evet zihnimizin değişmesi ve gelişmesinin kaynağı doğadaki değişimlerdir. Gelişen koşullar ve ortaya çıkan yenilikler, çağın gelişmesinin sonucudur da diyebilirim. Zihinsel yapımız, doğanın gelişmesini izlemeye ve doğadaki değişim ve gelişmelere uyum sağlamaya ya da zararlı olanlarına çözüm bulmaya çalışır. Gök gürlemese, gece ve gündüz olmasa ve yağmur yağmasaydı, sürekli değişmezliğin içinde insanların da zihni sönümleşir ve kuraklaşır hiçbir değişimden sonuç çıkarmak gücüne ulaşamazdı. Eğer toplumsal yaşamaya başladığınızda, kimileri çağın ve toplumun gelişmesine uyum sağlayamıyorsa zihinlerinde gelime sürecinin duraksamasının sonucudur bu. Gelişime uyum sağlayanlara karşı çıkmaları için bahaneler yaratmak zorundadırlar. Eskiye özlem duymalarının kaynağı, zihinsel durgunluklarıdır .

-Fakat Sokrates, zihinsel durgunlukları, bir araya gelmeleri, birbirlerine kenetlenmeleri ve örgütlenmelerini o zaman nasıl açıklayabiliriz?

Sokrates:

Tüm canlılarda, insan dışı yaratıklarda belki de bakterilerde bile bir araya gelme, birlikte olma güdü-sü, doğal bir gereksinimdir. Fiziksel benzerlik ve bes-lenme ortaklığı bu birlikteliği sağlar. Toplumlaşmalarının nedenidir bu. Gelişme ve çağın koşullarına öncülük etme koşulu dışında kalanlar daha çok birliktelik sağlarlar. Geri kalan ve gerici olarak nitelediğiniz bireylerin birbirlerini bulmaları, çağın öncülerinden dışlanma sonucu kolayca bütünleşebilir ve aralarındaki söylem birliği ve bütünselliği de sizlerin zihninde örgütlendikleri sonucunu uyandıra-bilir. Tersine örgütlenemezler ve en küçük bir anlaşmazlıkta bir birlerinin ölümcül düşmanı oluverirler. kandökücü toplumsal cinayetlerin gerçek nedenidir bu.

-Evet Sokrates, geri kalmış İslam dünyasının birbirlerine ölümcül düşman olmalarının nedenini şimdi daha iyi anladık. Ülkemizde gerici kadroları, gerideki koşullara özlem duymalarının sonucu, gelişmeleri yadsımak için tarihsel gerçekleri ters yüz etmeleri belki de bu nedenledir.

Sokrates:

Yalnız bu değil, olayın doğal sonucu zihinlerinde kültür ve bilgi donanımı da gelişmemiştir. Kimi zaman tarihi çarpıttıklarının da farkına varmazlar, yalan söylediklerine tanık olursunuz fakat onların zihni, yalan söylediklerinin de ayırtına varmayabilir.

-Nedir bu sorunun çaresi

Sokrates. Sokrates: Eğitim. Çağın gelişmesine öncülük edecek eğitimin toplumsallaşmasıdır çözüm. Sizde bir devlet adamı “bilim en gerçek yol göstericidir” demişti. Onun söylediği çözümün kendisidir. Doğmalardan arınmış, gerçeğin peşinde yürüyen zihindir çözüm. O zihni eğitimde temel alabilmektir. Zihni keşfeden eğitimdir çözüm

. -Evet Sokrates, ülkemize dönünce ulusal eğitimin köhneliğine karşı çıkacak “toplumsal birikimi” eyleme geçirmemiz gerekecek.

Sokrates:

Bu yetecek mi? Sanmıyorum. Çünkü daha önceki söyleşilerimizde belirttiğiniz gibi gerici kadrolar bugün ülkenizde siyasal iktidarı ele geçirdiler. Ve o iktidarı terk etmemenin hukuk, siyaset ve de ahlâk dışı bütün yöntemlerini kullanmayı ve uygulamayı kendileri için hak kabul ettiler. Buna karşı sizlerin siyasal kültürü acaba yeterince gelişti mi? Temel hak ve özgürlüklerin demokrasisi, o demokrasinin ekonomisini, o ekonominin çağcıl eğitimini ve o eğitimin teknoloji yaratan bölümünü var edebilecek midir? Önce bunu düşünmeniz gerekecektir. Gerici kadronun iktidarının yerini alacak kadrolar ancak böyle yaratılabilir.

-Haklısınız Sokrates. Ülkemizin en temel sorunu budur. Sana ne denli teşekkür etsek azdır

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail