Ana Sayfa
Yazarlar
Kategoriler
Sayılarımız
Künye
İletişim
 

 

 

SAYI : 118 - YAZAR : Ali Nejat Ölçen Geri Tavsiye Et Yazdır


SOKRATES İLE DEVLET MANTIĞI ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Ali Nejat Ölçen

-Ne zaman zihnimizde canlanan bir soruya yanıt bula-madığımızda, size başvuruyor, belki de zamanınızı boş yere kullanıyoruz. Bizleri bağışlar mısınız Sokrates?

Sokrates:

Araf‘ta zaman yok ki. Burada zamanın olmadığı koşul-larda yaşıyoruz. O nedenle de yaşlanmıyor, hatta zamanın kötüye kullanıldığını dahi bilemiyoruz.

-O nedenledir ki, her sorumuza yanıt vermektesiniz . Sokrates, aramızda konuşarak anlaşamadığımız sorun şudur: Devlet nasıl türde bir mantık yaratmalıdırki iç ve dış siyasette sorunlarla kaşılaşmasın. Ne yurt içinde ve ne de Yurt dışında hiç bir kavim ya da grup ile sorun yaşamasın? Acaba devletin yönetimine ilişkin belli tu-tarlı ve anlaşılabilir bir yöntem var mıdır ve bu yöntem nasıl olmalıdır ki, bir sorunla yaşamaktan uzaklarda kalalım?

Sokrates:

Devlet mantığı nasıl bir mantık olmalı ki, yurt içinde ve yurt dışında sizlere sorun yaratan olumsuzluklarla karşılaşmayasınız? Devlete egemen olan kadrolar, duygularını kullanmaksızın akıllarıyla davranma kültürünü elde edebilmişlerse eğer,sizler elbette hiç bir sıkıntıyla ve de olumsuzluk yaratan sorunlarla karşılaşmazsınız. Devlet duygularla, hislerle değil, mantık-la, o mantığı kullanabilecek kültürle ve o kültürü yaratacak bilgiyle yönetilir ya da yönetilmelidir. Şim-di sizlere soruyorum; devletinizi ele geçiren kadrolarda böylesi kültür acaba oluşabildi mi ?

-Bu soruya olumlu yanıt verebilmemiz sanıyorum mümkün değil.

Sokrates:

Kanımca ülkenizde çok genel bir sorun var. Sizler ilişki kurmak, bir araya gelerek ortak sorunları birlikte tartışabilmek kültürünü yeterince geliştire-mediğiniz anlaşılıyor. Kanımca ortak düşüncede olmayan bireyler de bir araya gelebilmeli, aralarında ilişki kurmanın çarelerini aramalı ve devleti yöne-tenlerin de bu kültürdeki bireylerden oluşmasını sağlamalısınız. Birbirinizle ilişki kurmanın kültürünü yaratabilirseniz, ister istemez devleti yönetenler de, o devleti nasıl yönetecekleri sorusunun yanıtını bulabilirler .

-Haklısınız Sokrates, acaba demokrasi kavramını yeterin-ce özümsemediğimiz mi bunun asıl nedeni?

Sokrates:

Sizler demokrasinin kendiniz için var edildiğini mi sanıyorsunuz. Tam tersine demokrasi bir hukuk soru-nu olmanın dışında, onun tüm olanaklarının, iletişim kurduğunuz kişiler için var olduğunu kabul etmeniz gerekir ki, o kişilerde sizler için demokrasinin var olduğunu kabul edebilsin. İşte karşınızdaki kişiler için de demokrasinin var olması gerektiğine inandı-ğınız an, devlet yönetmede ki aklı ve tutarlılığı da yaratmış olursunuz.

-Evet Sokrates, demokrasinin olmazsa olmaz koşu-lunun iletişim kurma olduğunu şimdi anladık. Onun sağladığı hak ve özgürlükleri kendimiz için değil, karşımızdakiler için de var olması gerçeğini şimdi kavramış olduk. Sana teşekkür ederek ülkemize dönecek ve demokrasinin toplumsallaşmasını sağla-maya çalışmayı, yaşamımızın ayrılmaz parçası sayacağız.

 

   alinejat@olcen.net Tasarım ve Programlama Pusulanet  
webmail